• HỆ THỐNG HỖ TRỢ KIỂM TRA ONLINE

  Giúp các em học sinh tự đánh giá năng lực học tập hiện tại của mình thông qua các bài kiểm tra trắc nghiệm trực tuyến. Các câu hỏi trong mỗi đề được rút tự động từ hệ thống ngân hàng câu hỏi theo cấu trúc mà trận và được sắp xếp theo trình tự tăng dần đề khộ khó.

  Các em học sinh được đăng ký và làm bài miễn phí các chuyên đề. Trước tiên bạn cần đăng ký tài khoản và ghi danh vào bài kiểm tra tương ứng để bắt đầu làm bài.

  Quảng Văn Hải | www.quangvanhai.net

  KHU VỰC HỖ TRỢ DÀNH CHO HỌC SINH ĐANG HỌC TRÊN LỚP

  1. SINH HỌC 12 (12A8 và 12A9)
  2. SINH HỌC 11 (11A3, 11a4, 11a7 và 12A8)